Vi er klare, er du? - Opprett di digitale postkasse no!

Digital postkasse.jpg - Klikk for stort bilete

 

Hjelp oss å ta framtidsretta steg, og få tilgang til posten din på ein trygg måte - same kvar du er i verda.
Hornindal kommune er klar til å sende deg post digitalt. Målet er å auke effektiviteten i saksbehandlinga, redusere papirforbruk, redusere CO2-utslepp knytt til transport, og å minske kostnadane. Hjelp oss å ta framtidsretta steg, og opprett din digital postkasse i dag. Med ei slik postkasse får du post frå kommunen og andre offentlege instansar digitalt, trygt og alltid tilgjengeleg.

 

 

Hornindal kommune er klar til å sende deg post digitalt. Målet er å auke effektiviteten i saksbehandlinga, redusere papirforbruk, redusere CO2-utslepp knytt til transport, og å minske kostnadane. Hjelp oss å ta framtidsretta steg, og opprett din digital postkasse i dag. Med ei slik postkasse får du post frå kommunen og andre offentlege instansar digitalt, trygt og alltid tilgjengeleg.
 

Nokre av fordelane ved å opprette personleg, digitale postkasse:

Det er tryggare enn all anna postgang.

  • Det er gratis å bruke.
  • Du tek imot og lagrar viktige brev ein stad, både frå private og offentlege verksemder.
  • Du får viktige brev der du er – tilgang til posten over heile verda.
  • Når du får brev, blir du varsla på SMS eller e-post

Kva treng du for å opprette ei digital postkasse?

Du må ha ein personleg, elektronisk ID på høgaste tryggingsnivå, til dømes BankID eller BankID på mobil.

Korleis får du digital postkasse?

Du kan velje å bruke Digipost eller e-Boks. Dei er likestilte og oppfyller krava som gjeld for sikker sending av digital post.

Opprett Digipost: https://www.digipost.no/app/registrering#/

Opprett e-Boks: https://www.e-boks.com/norge/nb/ny-bruker/

Treng du hjelp til å opprette digital postkasse, eller har spørsmål, ta kontakt med Servicetorget på telefon 57879800, eller e-post: post@hornindal.kommune.no.  Vi hjelper deg gjerne.

 

Alt du treng å vite om digital postkasse finn du på norge.no : https://www.norge.no/nn/velg-digital-postkasse

  


  

Publisert av Solfrid Otterdal Lien. Sist endra 29.11.2017
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Ola Magne Strand
Bruasetra vinter
Ola Magne Strand
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering