Tor Halvar Flacké Botnen - dagleg leiar for IKT Nordfjord

Tor Halvar Botnen.jpg - Klikk for stort bilete

Tor Halvar Flacké Botnen er tilsett som dagleg leiar for IKT Nordfjord. Han har utdanning i informatikk og kjem frå ei stilling som IT-leiar i Ulstein kommune. Det siste året har han leia strategigruppa i Søre Sunnmøre IKT.

Stillinga som dagleg leiar for IKT Nordfjord er ei nyoppretta leiarstilling som får det administrative leiaransvaret for IKT-samarbeidet i Nordfjord, inkludert Bremanger. Samarbeidet er organisert etter § 27 i kommunelova i ein driftsdel - Nordfjordnett - som er lokalisert i Måløy og ein strategidel som skal vere på Eid. IKT-samarbeidet i Nordfjord blir no omorganisert.

Tor Halvar Flacké Botnen tek til i stillinga 1. juni 2018 - og vi ønsker han velkomen til Nordfjord!

 

Publisert av Solfrid Otterdal Lien. Sist endra 12.02.2018
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Marie og  Kristoffer Haugen og Kristine Kroken | Fotograf: Bengt Flaten
Kvedarar klar for Kongen
Bengt Flaten
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering