Tilskot til tilpassing

Tilskotet skal bidra til at personar med behov for tilpassa bustad får nødvendig finansiering.  Det skal også bidra til å auke tilgjenge i bustadmassen. 

Ved tildeling av tilskot i 2017 gjeld desse prioriteringane:

  1. Minst 40 prosent av tilsegna skal gå til familiar som har barn med funksjonshemming, som i tillegg har behov for tilpassing av bustaden
  2. Husstandar med behov for tilpassing og svak økonomi
  3. Husstandar med behov for tilpassing og normal/god økonomi
  4. Husstandar som ynskjer å tilrettelegge for framtidige behov for tilpassing

Send søknad til Hornindal kommune: post@hornindal.kommune.no eller ta kontakt med Servicekontoret

 

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 19.04.2017
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Trond Mehlum
Løypepreparering
Trond Mehlum
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering