Tilskot til tilpassing

Tilskotet skal bidra til at personar med behov for tilpassa bustad får nødvendig finansiering.  Det skal også bidra til å auke tilgjenge i bustadmassen. 

Ved tildeling av tilskot i 2017 gjeld desse prioriteringane:

  1. Minst 40 prosent av tilsegna skal gå til familiar som har barn med funksjonshemming, som i tillegg har behov for tilpassing av bustaden
  2. Husstandar med behov for tilpassing og svak økonomi
  3. Husstandar med behov for tilpassing og normal/god økonomi
  4. Husstandar som ynskjer å tilrettelegge for framtidige behov for tilpassing

Send søknad til Hornindal kommune: post@hornindal.kommune.no eller ta kontakt med Servicekontoret

 

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 19.04.2017
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Postboks 24, 6761 Hornindal
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: 47484987 Ordførar Stig Olav Lødemel

Kontonr
: 3820.07.00144
Kommunenr
: 1444
Opningstid
: 09:00 - 15:00
Fotograf: Hornindal kommune
Kviven 2
Hornindal kommune
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering