Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er ein del av det førebyggjande helsearbeidet i kommunen og skal arbeide for å fremje elevane si totale helse og forebyggje skade, sjukdom eller lyte.

Les meir her: https://www.ung.no/

Helsesøster er ansvarleg for organisering og tilrettelegging av tilbodet. Det medisinsk- faglege tilbodet ligg hos kommunelegen.

Skulehelsetenesta skal i samarbeid med heim, skule og det øvrige hjelpeapparatet i samfunnet arbeide for å identifisere og løyse dei helsemessige problem som knyter seg særskilt til skuleelevane sin situasjon.

Skulehelsetenesta i Hornindal omfattar elevar i grunnskulen frå 1. til 10. klasse.

Oppgåver i skulehelsetenesta:
- Heleopplysing individuelt eller i grupper
- Medisinsk undersøking
- Oppfølging av einskildelevar
- Tverrfagleg samarbeid
- Ta del i undervisning om ønskjeleg
- Vaksinasjon etter nasjonalt vaksinasjonsprogram

Helsestasjonen
HelsesøsterTelefon
Mary Anne Espe57879871/90991420
Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Mary Espe. Sist endra 11.04.2018
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering