Miljøretta helsevern

Miljøretta helsevern er heimla i kommunehelsetenestelova og omfattar dei faktorar i miljøet som til ei kvar tid påverkar helsa vår direkte eller indirekte. M.a. biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale faktorar.

Ei rekke forskrifter gjev retningsliner for m.a. drikkevatn og hygieniske tilhøve i bygningar, bustadar, lokale innretningar, verksemder osv. Kommunelegen har ansvaret for smittevern. Kommunen gjer vedtak om aktuelle godkjenningar og har tilsyn med at lovverket blir følgd.

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Mary Espe. Sist endra 11.04.2018
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering