Helsestasjonen

Helsestasjonene si hovudoppgåve er å drive førebyggjande helsearbeid, opplysnings- og rådgjevingsarbeid til foreldre , barn og unge.

Sjå også:  https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering

og https://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet

Helsestasjonene er ein del av Hornindal kommune si teneste for barn og unge.
Helsestasjonen samarbeider tverrfagleg med andre kommunale etatar og med spesialisthelsetenesta.

Dersom barnet er akutt sjuk og treng tilsyn eller vurdering av lege skal foreldre eller føresette henvende seg til fastlege eller legevakt

Helsestasjonen tilbyr:
• Svangerskapskontroll av gravide hos lege
• Heimebesøk av helsesøster til foreldre med nyfødt barn
• Heimebesøk av helsesøster til andre etter behov
• Regelmessig helseundersøking av sped- og småbarn hos helsesøster og helsestasjonslege
• Helsekontakt for barn med særskilte behov
• Vaksinasjon av alle barn etter nasjonalt vaksinasjonsprogram
• Undersøking/vurdering av barn og unge hos fysioterapeut

Helsestasjonen har og desse tenestene:
• Skulehelseteneste ved skulen
• Fast helsesøsterkontakt for barnehagane
• Vaksiner til utsette grupper som er nærare definert av Statens Helsestilsyn
• Tuberkulosearbeid.
- Mantoux – prøver
- BCG – vaksine
• Generell helseopplysing

Utstyr som ein kan låne ved helsestasjonen:
- Elektrisk brystpumpe
- Enuresealarm /treningsapparat ved sengeveting
- Bilseng til nyfødte
- Vognnett
- Reiseseng
- Informasjonsmateriell og DVD om førstehjelp, gode søvnvanar, gode måltid med barn, råd ved kolikk og gråt osv.

Helsestasjonen har eit variert utval av brosjyrar som vedkjem barn, ungdom og familiar.
Helsestasjonstenesta er eit frivillig tilbod til barn og ungdom og familiar.

Undersøking iflg. helsestasjonsprogrammet og vaksinasjon etter nasjonalt vaksinasjonsprogram er gratis.
Andre vaksiner som t.d. reisevaksine og influensavaksine skjer mot betaling

Opningstid: Måndag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08.30 – 15.00  Helsesøster i Hornindal kommune er Mary Anne Espe og har 80 % stilling som helsesøster Tlf. 57 87 98 71/909 91 420

https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring

Helsestasjonen
HelsesøsterTelefon
Mary Anne Espe57879871/90991420
Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Mary Espe. Sist endra 28.10.2019
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering