Tematisk kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - handlingsplan 2019, og lokal frist for søknad om spelemidlar 2019

Dagsturhytte.jpg - Klikk for stort bilete For å kunne søkje om spelemidlar i 2019 må prosjektet det blir søkt midlar til stå i kommunen sin handlingsplan over prioriterte anlegg. Handlingsplanen skal rullerast og godkjennast av kommunestyret kvart år, og dei som ynskjer å påverke denne prioriteringa må sende sine merknader til kommunen innan 27.11.2018.

Handlingsplanen omfattar ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg i fjellet. I tillegg er det med ei liste over uprioriterte anlegg. Det er høve til å flytte anlegg over frå uprioritert til prioritert liste, men det er ikkje høve til å ta inn nye anlegg, dvs. anlegg som korkje er med på den uprioriterte lista, eller som ikkje er omtala i hovuddokumentet (Tematisk kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet).

Lokal frist for å kunne søkje spelemidlar for 2019 er sett til: 12.12.2018. Då må det på førehand vere innhenta idrettsfunksjonelle førehandsgodkjenning. Nærare orientering om førehandsgodkjenninga og søknad om spelemidlar er å finne i kulturdepartementet sine føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018. Denne omtalar i detalj gjeldande vilkår for å kunne søkje om spelemidlar, og for å kunne lage til gode søknader er det ein føresetnad å kjenne til desse føresegnene.

Det vert elles vist til vedlegga og lenkja under.

Utkast handlingsplan 2019 (PDF, 2 MB)

Eigengodkjent kommunedelplan 2015 - 2018 (PDF, 493 kB)

Spelemidlar fysisk aktivitet

Publisert av Jan Endre Nesdal. Ansvarleg Rådmann. Sist endra 23.11.2018
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
13.11.2007: Skiskyttararena | Fotograf: Bjørn Lødemel
Skiskyttararena
Bjørn Lødemel
Kommunereforma Kommunereforma

Klikkbart bilete

Vallogo 2011 liten
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering