Startlån og tilskot til etablering

Startlån og tilskot til etablering skal bidra til at husstandar med langvarige bustadfinansieringsproblem skal kunne skaffe seg ein eigna bustad og behalde den.

Prioriterte grupper:

  • Barnefamiliar med behov for eigna og stabil busituasjon skal utgjere minst 50 % av totalt tal på husstandar som får startlån og tilskot til etablering
  • Personar som bur i kommunal bustad, spesielt flyktningar med (mogelegheit for) stabil inntekt.
  • Personar som står i fare for å miste bustaden og som klarar å behalde bustaden ved refinansiering
  • Personar med låg, men stabil og føreseieleg inntekt, som ikkje har mogelegheit for å spare opp eigenkapital

Send søknad eller ta kontakt med Hornindal kommune på e-post: post@hornindal.kommune.no

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 19.04.2017
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Trond Mehlum
Tidleg morgon på Grodås
Trond Mehlum
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering