Startlån og tilskot til etablering

Startlån og tilskot til etablering skal bidra til at husstandar med langvarige bustadfinansieringsproblem skal kunne skaffe seg ein eigna bustad og behalde den.

Prioriterte grupper:

  • Barnefamiliar med behov for eigna og stabil busituasjon skal utgjere minst 50 % av totalt tal på husstandar som får startlån og tilskot til etablering
  • Personar som bur i kommunal bustad, spesielt flyktningar med (mogelegheit for) stabil inntekt.
  • Personar som står i fare for å miste bustaden og som klarar å behalde bustaden ved refinansiering
  • Personar med låg, men stabil og føreseieleg inntekt, som ikkje har mogelegheit for å spare opp eigenkapital

Send søknad eller ta kontakt med Hornindal kommune på e-post: post@hornindal.kommune.no

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 19.04.2017
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Postboks 24, 6761 Hornindal
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: 47484987 Ordførar Stig Olav Lødemel

Kontonr
: 3820.07.00144
Kommunenr
: 1444
Opningstid
: 09:00 - 15:00
Fotograf: Trond Mehlum
Januarmorgen Hamnen
Trond Mehlum
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering