Kyrkja

Gjennom service-kontoret får du kontakt med  kyrkjeverje som har kontortid i kommunehuset Smia.

Kyrkjeverje Anne Lødemel Honningsvåg Tlf. 57 87 98 34  mobil 970 84 120.
Kontortid måndag og torsdag kl. 09:00 - 14:00

Sokneprest Hege Høibye har  kontor på Smia,  mobil 93 00 14 73 (fri måndag)

Kateket Beate Nes har kontor i Stryn -  mobil 986 54 244 

Beredskapstelefon for Nordfjord prosti: 22 88 14 85

Bruk av beredskapstelefonen:
Prestane i Nordfjord prosti har ei organisert beredskapsvakt som skal vere til hjelp i kritiske situasjonar, utan om vanleg arbeidstid om dagen. Tenesta er i funksjon kvardagar frå kl. 15.00 til kl. 09.00 dagen etter, og laurdag, søndag og måndag, helgedag og høgtidsdag frå kl. 09.00 til påfølgande yrkedag kl. 09.00.
I denne tida er ein vakthavande prest tilgjengeleg for tenester som ikkje kan vente:
1) Gå med dødsbodskap på oppdrag av politiet
2) Førestå soknebod (= hjelp til kritisk sjuke eller døyande) som ikkje kan utsettast
3) Utøve sjelesorg som ikkje kan utsettast


Prest kan tilkallast av politi eller helseinstitusjon, kommunalt kriseteam eller annan offentleg styremakt. Private kan også ta kontakt når det gjeld pkt. 2 og 3.
På dagtid, 09.00 - 15.00 kan prest nåast gjennom lokalt kyrkjekontor
 

Hornindal er eit sokn i Hornindal kommune, mens Hornindal Prestegjeld er delt i tre sokn; Hornindal sokn, og Nordsida og Randabygd sokn som ligg i Stryn kommune.
Prestekontor: Sokneprest for Hornindal prestegjeld
(Hornindal, Nordsida og Randabygd sokn) : Hege Høibye

Kyrkjekontor: Kyrkjeverje i Hornindal: Anne Lødemel Honningsvåg.
Kateketane har kontor i Stryn, tlf 5787 4813.

Kyrkjene: I Hornindal kommune er det ei kyrkje. Den ligg på Kirkhorn rett nord for Grodås sentrum. Kyrkja vart vigsla 1. søndag i advent, 30. november 1856, og er ei langkyrkje i tre.
Til prestegjeldet høyrer også:
Nordsida kyrkje, arbeidskyrkje i betong bygd i 1973, og Randabygd kyrkje, langkyrkje bygd i 1916. Desse høyrer til Stryn kommune.

Sokneprest Hege Høibye - tlf. 57879833 mob. 930 01 473 e-post: sokneprest@hornindal.kommune.no

Kateket Beate Nes - tlf. 57876183 mob.986 54 244 e-post: beate.nes@stryn.kommune.no

Kyrkjeverje Anne Lødemel Honningsvåg - tlf. 57879834 mob. 970 84 120 e-post: anne.honningsvag@hornindal.kommune.no

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Rådmann. Sist endra 03.09.2018
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Knappefelt SoknadHonndalsportalenNordfjordkartVaeret
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering