Hjelpemiddelkontakt

Kommunen har tilsett hjelpemiddel kontakt i 20 % stilling.

Kontaktperson: Maren Melheim ved Omsorgsenteret - tlf. 57 87 98 69

Arbeidstid: Fredagar

 

Formidling av tekniske hjelpemiddel:

 

Om tenesta:

Kommunen formidlar hjelpemiddel. Hjelpemiddelkontakta rettleiar i høve søknad og har oversikt over ulike type hjelpemiddel. Vaktmester kan vere hjelpsam med å køyre ut / samt hente inn igjen hjelpemiddel som t.d seng,rullestolar m.m.

Kommunen har eit mindre lagar av enkelte hjelpemiddel som t.d., rullator, dusjstol,toalettforhøgar for utlån ein kortare  periode.

Praktiske opplysningar:

Søknadsskjema frå NAV må utfyllast og grunngjavast med opplysningar om kva sjukdom,skade eller lyte brukar har,-  korleis funksjonsevna er og kva hjelpemiddelet skal nyttast til, -  kva gjer at hjelpemiddelet er nødvendig og om søkaren bur i eigen heim, omsorgsbustad eller institusjon. 

Publisert av Ragnhild Aarflot Kalland. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 11.04.2018
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Knappefelt SoknadHonndalsportalenNordfjordkartVaeret
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering