Publisert 31.01.2005

Opningstida er kl. 09 - kl. 15 heile året.
Servicekontoret er eit felles mottak for kommunale etatar, NAV og kyrkja. Bortsett frå skrankefunksjon utfører servicekontoret tenester kun for kommunale etatar.
Om ein ønskjer kontakt med ein saksbehandlar er det best å gjere ei timeavtale på førehand.

Publisert 31.01.2005

Skjema og opplysningar om polititenester finn du på politiet si nettside.

For personleg kontakt har Stryn og Hornindal lensmannkontor ope
mandag - fredag kl.09 - kl.15

Politiet kan ein elles nå tak i på telefon 02800 eller 112 for øyeblikkeleg hjelp.

Publisert 31.01.2005

Skatteetaten sine skjema og nokre tenester finn du på deira nettside: skatteetaten.no.

For personleg kontakt kan du nytte Skatteetaten sitt kontor på Nordfjordeid,
eller dei kan nåast på telefonnr. 800 80000.

Publisert 17.01.2007

Hornindal har NAV-kontor i tilknytning til Servicekontoret.
Bruk lenka til NAV i venstremenyen for meir informasjon.

Publisert 23.07.2009

Gjennom service-kontoret får du kontakt med  kyrkjeverje som har kontortid i kommunehuset Smia.

Kyrkjeverje Anne Lødemel Honningsvåg Tlf. 57 87 98 34  mobil 970 84 120.

Kontortid måndag og torsdag kl. 09:00 - 14:00

Sokneprest Hege Høibye har  kontor på Smia,  mobil 93 00 14 73

Beredskapsvakt for prest
Prestane i Nordfjord prosti har ei organisert beredskapsvakt som skal vere til hjelp i kritiske situasjonar, utan om vanleg arbeidstid om dagen.
Tenesta er i funksjon kvardagar frå kl. 17.00 til kl. 08.00 dagen etter, og laurdag, søndag og mandag, og helgedag og høgtidsdag frå kl. 08.00 til påfølgande yrkedag kl. 08.00.
I denne tida er ein vakthavande prest tilgjengeleg for tenester som ikkje kan vente:

1) Gå med dødsbodskap på oppdrag av politiet
2) Førestå soknebod (= hjelp til kritisk sjuke eller døyande) som ikkje kan utsettast
3) Utøve sjelesorg som ikkje kan utsettast

Prest kan tilkallast av politi eller helseinstitusjon, kommunalt kriseteam eller annan offentleg styremakt. Private kan også ta kontakt når det gjeld pkt 2 og 3.

Beredskapstelefon for Nordfjord prosti: 95483803

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Postboks 24, 6761 Hornindal
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: 47484987 Ordførar Stig Olav Lødemel

Kontonr
: 3820.07.00144
Kommunenr
: 1444
Opningstid
: 09:00 - 15:00
Knappefelt SoknadHonndalsportalenNordfjordkartVaeret
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering