Publisert 31.01.2005

Opningstida er kl. 09 - kl. 15 heile året.
Servicekontoret er eit felles mottak for kommunale etatar, NAV og kyrkja. Bortsett frå skrankefunksjon utfører servicekontoret tenester kun for kommunale etatar.
Om ein ønskjer kontakt med ein saksbehandlar er det best å gjere ei timeavtale på førehand.

Publisert 31.01.2005

Skjema og opplysningar om polititenester finn du på politiet si nettside.

For personleg kontakt har Stryn og Hornindal lensmannkontor ope
mandag - fredag kl.09 - kl.15 i Stryn

Politiet kan ein elles nå tak i på telefon 02800 eller 112 for øyeblikkeleg hjelp.

Publisert 31.01.2005

Skatteetaten sine skjema og nokre tenester finn du på deira nettside: skatteetaten.no.

For personleg kontakt kan du nytte Skatteetaten sitt kontor på Nordfjordeid,
eller dei kan nåast på telefonnr. 800 80000.

Publisert 17.01.2007

Hornindal har NAV-kontor i tilknytning til Servicekontoret.
Bruk lenka til NAV i venstremenyen for meir informasjon.

Tlf 55 55 33 33

Publisert 03.03.2010

From these pages, a basic translation from other languages can be obtained. This is a service delivered by Google Translate, and it is not perfect. However - we hope this will help you understand basic services from Hornindal municipality. The translation covers the whole website, and links. If you see that the translation is clearly wrong, you can improve the service by giving Google an alternative translation.

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Knappefelt SoknadHonndalsportalenNordfjordkartVaeret
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering