Renovasjon i Hornindal - overgang frå NoMil til VØR

Frå 01.01.2020 tek Volda og Ørsta renovasjonsselskap (VØR) over ansvaret med innsamling av hushaldningsavfall og drift av miljø- og gjenbruksstasjonen i Hornindal. VØR vil i all hovudsak føre vidare dei ordningar NoMil har nytta, men overgangen til nytt selskap vil naturleg nok føre til visse tilpassingar.   

  • Kystlotteriet vart avslutta for i år den 31. oktober, dvs. at det ikkje lenger er høve til å levere søppel frå strandrydding gratis til gjenbruksstasjonen.
  • 17. desember 2019 er siste dag NOMIL held open gjenbruksstasjonen i Hornindal.
  • Etter overgang til VØR er det ikkje lenger høve for private hushaldningar i Hornindal å nytte NOMIL sin gjenbruksstasjon på Svarstad for levering av avfall.
  • Næringsavfall kan framleis leverast til mottaket på Svarstad. Denne type avfall er konkurranseutsett, og næringslivsaktørane sjølve betaler alle kostnader med handtering av avfallet når det vert levert. 
  • 7 januar 2020 er første dag med open stasjon i VØR sin regi. 

For meir informasjon vert det vist til lenkja under.

Publisert av Ståle Hatlelid. Sist endra 22.11.2019
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Ola Magne Strand
Honndalsvatnet mot Ytrehornsnakken
Ola Magne Strand
Kommunereforma Kommunereforma

Klikkbart bilete

Vallogo 2011 liten
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering