Rehabilitering og habilitering

Definisjon av rehabilitering:”er tidsavgrensa, planlagde prosessar med klare mål og verkemiddel, der fleire aktørar samarbeider om å gje nødvendig bistand til brukaren sin innsats for å oppnå best mogleg funksjons- og mestringsevne, sjølvstende og deltaking sosialt og i samfunnet.”

Definisjon av habilitering:”habilitering gjeld det same men dreier seg om tiltak spesielt retta mot barn eller voksne med medfødte eller tidlig erverva helse- og/eller funksjonsproblem”

Kommunene har plikt til å sikre tilbod om planlagde og samordna habilitering- og rehabiliteringstiltak overfor personar med funksjonshemming eller kronisk sjukdom.

Kommunen har og plikt til å arbeide mot at alle som har behov for langvarige og koordinerte tenester får utarbeidd individuell plan dersom dei ønskjer det. Brukaren eller pårørande skal sjølve vere aktivt deltakande i utforming av planen.

Retten til individuell plan er nedfelt i regelverk for helse og sosialtenestene.

For å sikre ei samla oversikt over tenestetilboda i kommunen skal alle kommuner ha ei koordinerande eining. Hornindal kommune skal i løpet av 2009 opprette ei slik eining men fram til det har vi fagpersonar (liste under) som kan kontaktast ved behov for tenester innan habilitering/rehabilitering.

Rehabilitering og habilitering
Rehabilitering og habilitering
AvdelingNamnTelefon
Helsestasjon/HelsesjefMary Anne Espe5787 9860 / 5787 9871
HeimetenesterLaila Støve Otterdal5787 9860 / 5787 9866
InstitusjonLiv Langeland Muldsvor5787 9860 / 5787 9880
Tenester for funksjonshemmaTorunn Bjørdal5787 9860 / 5787 9879
PsykiatriElsa Aslaug Ommedal5787 9860 / 5787 9864
FysioterapiKari Svarstad5787 9860 / 5787 9872
Publisert av Trond Mehlum. Ansvarleg Mary Espe. Sist endra 11.04.2014
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Trond Mehlum
Mot Kviven
Trond Mehlum
Kommunereforma Kommunereforma

Klikkbart bilete

Vallogo 2011 liten
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering