Produksjonstilskot i jordbruket 2017

KornHimmel.jpg - Klikk for stort bilete

Søknadsfrist 15. mai 2017Søknaden kan leverat på pcen frå 1. mai

I år er det nytt søknadssystem for produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. Det er to søknadsfristar og ei utbetaling pr år i det nye systemet.
Første søknadsfrist er 15. mai, og då skal husdyrprodusentar levere søknad. Du kan søkje frå og med 1. mai, som er telledatoen. Vi anbefaler at du søkjer i god tid før fristen.
Andre søknadsfrist med arealtal er 15.oktober (telledato 1.oktober).

Det er berre høve til å levere søknad elektronisk! Pålogging til søknadskjema går via Altinn, så søkjarane må ha klar BankID eller MinID. Det er heller ikkje muleg å levere søknad etter fristen 15.mai.

Dei som ønskjer særleg rettleiing kan teikne seg på ei liste i kommunen sitt postmottak. Tlf 57879800

Info Landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/nytt-system-for-soknad-om-produksjonstilskudd-fra-2017

Til søknadskjema: https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/produksjonstilskudd/

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 21.04.2017
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune
Kommunehuset Smia Telefon 57 87 98 00
Legekontoret 57 87 98 70
E-post :  post@hornindal.kommune.no

Org.nr.
: 835 095 762
Kontonr
: 3820.07.00144
Kommunenr
: 1444
Opningstid
: 09:00 - 15:00
Fotograf: Anne Raftevold
Hjortedalsetra
Anne Raftevold
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering