Administrativ organisering

Fotograf: Hornindal kommune
fotograf Hornindal kommune

Hornindal kommune er administrativt organisert etter ein kombinasjon av etats- og avdelingsmodell (sjå "Administrativ organisering").

Kommunen sin sentraladministrasjon held til i Kommunehuset Smia. Der er også Offentleg servicekontor med NAV, Utviklingsetaten og bibliotek.

Kontaktinformasjon for dei tilsette i kommunen kan du finne ved å bruke "Personsøk" .
Kommunen er delt i disse einingane: Rådmannen, Utvikling, Skulen, Barnehagen, Helse,  Pleie og Omsorg. 
Helse- og sosial er organisert i tre likestilte avdelingar: Helse, Pleie-omsorg og Sosial-barnevern.

Offentleg servicekontor er det første du møter når du kjem inn i kommunehuset Smia. Kommunen har i samarbeid med statlege etatar organisert førstelinje-tenestene i servicekontoret.

Elles finn du i 1. etasje sentraladministrasjonen, økonomiavdelinga, NAV og biblioteket. 

Utviklingsetaten har kontorplass i 2. etasje på kommunehuset. Utvikling har ansvar for mellom anna tekniske tenester, landbruk og næring, plan- og byggesak, miljøvern. IKT-tenestene er lagt til sentraladministrasjonen.
Kyrkjekontoret har også kontor i 2.etasje.

Helsesenteret, Omsorgsenteret, Hornindal skule og Hornindal barnehage held til i eigne bygg.

Publisert av Trond Mehlum. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 13.01.2012
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Postboks 24, 6761 Hornindal
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: 47484987 Ordførar Stig Olav Lødemel

Kontonr
: 3820.07.00144
Kommunenr
: 1444
Opningstid
: 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering