Nordfjordkommunane

Samarbeidskommuner Stryn kommuneHornindal kommuneGloppen kommuneEid kommuneBremanger kommuneVågsøy kommuneSelje kommune
Publisert 14.12.2018
Kommunehuset Smia speglar seg

Volda og Hornindal har inngått vertskommune-avtale. Tove Aurdal Hjellnes er biblioteksjef i Volda og skal også vere biblioteksjef i Hornindal.  Biblioteket er ein filial under Volda Folkebibliotek.

E-post: biblioteket@volda.kommune.no 
Tlf. Hornindal bibliotek 57 87 98 16 og Volda bibliotek tlf. 70 05 88 50

Nye opningstider:

Onsdag: kl. 14.00 - 18.30

Elles kan Servicekontoret hjelpe til med enkle tenester på kvardagar kl 9 - 15

Publisert 14.02.2005
Honndalskoret
Innanfor kultur og friluftsliv byr Hornindal på mange mulegheiter.
Publisert 13.10.2014

Publisert 01.03.2005
Idrettsparken
Det er stor aktivitet innanfor mange idrettsgreiner i Hornindal.Det er lagt til rette for aktivitet gjennom opparbeiding av fleire idrettsanlegg.
Publisert 14.02.2005
Knutsdalssetra_Sandgrova
I denne artikkelen finn de informasjon om nokre av dei mulegheitene naturen i Hornindal byr på, sjå eventuelt også nettstaden naturforvalting i kommunane.
Publisert 30.03.2016
Anne Mette Høistad

Anne Mette Høistad er tilsett i 80 % fast stilling som flyktningkonsulent frå 1. september 2016. 

Publisert 10.11.2017
Dagsturhytte 2017.JPG

26 like dagsturhytter skal på plass i Sogn og Fjordane i løpet av dette året og neste. Åtte vert monterte i haust, og 8. desember opnar den første – i Trivselsskogen på Sandane

Dei andre fem hyttene som blir monterte i haust – i Jølster, Luster, Leikanger, Flora og Eid – blir opna for publikum til våren.

Publisert 13.06.2018

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.

Mange som ikkje søkjer
Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Slike såkalla underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader frå underledd som kjem direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet bli
r avviste.

Frist for å søkje til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2018.

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Trond Mehlum
Frostskodde
Trond Mehlum
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering