Nordfjordkommunane

Samarbeidskommuner Stryn kommuneHornindal kommuneGloppen kommuneEid kommuneBremanger kommuneVågsøy kommuneSelje kommune
Publisert 22.03.2019

I samarbeid med Kompetansenavet, Sogn og Fjordane Bondelag og Noregs Bonde- og Småbrukarlag arrangerar vi ystekurs 8.april i Førde og 9. april på Nordfjordeid.

Publisert 14.12.2018
Kommunehuset Smia speglar seg

Volda og Hornindal har inngått vertskommune-avtale. Tove Aurdal Hjellnes er biblioteksjef i Volda og skal også vere biblioteksjef i Hornindal.  Biblioteket er ein filial under Volda Folkebibliotek.

E-post: biblioteket@volda.kommune.no 
Tlf. Hornindal bibliotek 57 87 98 16 og Volda bibliotek tlf. 70 05 88 50

Nye opningstider:

Onsdag: kl. 14.00 - 18.30

Elles kan Servicekontoret hjelpe til med enkle tenester på kvardagar kl 9 - 15

Publisert 14.02.2005
Honndalskoret
Innanfor kultur og friluftsliv byr Hornindal på mange mulegheiter.
Publisert 13.10.2014

Publisert 09.04.2019

Huset i Bygda har samarbeidd tett og godt med Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane sidan 2016, og er stolt over tilliten stiftinga gir oss no som vi skal administrere ordninga med gåver til lokale kulturhus framover.

Også søknadar frå lagshusa om inntil 10.000 kr som ein kan søkje om heile året («forenkla søknad») skal heretter rettast til Huset i Bygda.

Det er utarbeide eige søknaddskjema som skal nyttast (sjå vedlegg).

Meir informasjon om ordninga finn de her:
https://www.sparebankstiftinga.no/2019/03/gaver-til-lagseigde-kulturhus/

Søknadsfrist er som vanleg 15. april.

Har de spørsmål om ordninga, ta kontakt med Christoffer Knagenhjelm,
Rådgjevar for kulturbygg og ungdomslag i Sogn og Fjordane
Tlf.: 48004817

 

Publisert 09.04.2019

Ynskjer med dette å informere dykk om Draumeplassen-konkurransen 2019, i regi av 4H Sogn og Fjordane, og med stønad frå Gjensidigestiftelsen. I år gav Gjensidigestiftelsen støtte til Draumeplassen i tre nye fylke.  

Dei fire fylka som arrangerer Draumeplassen-konkurransen 2019 er Troms, Møre og Romsdal, Østfold og Sogn og Fjordane.

Det er 4H Sogn og Fjordane som står bak Draumeplassen, der fem lokalmiljø kan vinne kr 100 000,- kvar og få prosjekthjelp til å skape ein naturmøteplass.

Draumeplassen har som mål at det blir etablert fleire møteplassar i nærnaturen. Møteplassane vil auke folkehelsa, gje læring, skape meistring og spreie smilande naturglede. Draumeplassen vil vere open og tilgjengeleg, og gjerne universielt tilrettelagt.

Lokale lag og organisasjonar kan no søkje om å bli ein av fem vinnarar, som kvar vil få tildelt 100 000 kroner, samt prosjekthjelp til å realisere sin naturmøteplass.

Velkomen til heimesida http://www.naturmoteplass.no/draumeplassane

Søknadsfrist 15. mai 2019

Publisert 01.03.2005
Idrettsparken
Det er stor aktivitet innanfor mange idrettsgreiner i Hornindal.Det er lagt til rette for aktivitet gjennom opparbeiding av fleire idrettsanlegg.
Publisert 14.02.2005
Knutsdalssetra_Sandgrova
I denne artikkelen finn de informasjon om nokre av dei mulegheitene naturen i Hornindal byr på, sjå eventuelt også nettstaden naturforvalting i kommunane.
Publisert 30.03.2016
Anne Mette Høistad

Anne Mette Høistad er tilsett i 80 % fast stilling som flyktningkonsulent frå 1. september 2016. 

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
07.02.2007 | Fotograf: Joar Helgheim
Vinterføre
Joar Helgheim
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering