Nordfjordkommunane

Samarbeidskommuner Stryn kommuneHornindal kommuneGloppen kommuneEid kommuneBremanger kommuneVågsøy kommuneSelje kommune

Fysioterapitenesta

Kommunefysioterapeut Cecilie Hagelskjær Vangberg  - tlf. 57 87 98 72
Fysioterapeut Are Njøten - privat praksis - tlf 906 97 552

Linda Tomasgard er fast tilsett i 60 % stilling som fysioterapeut i Frisklivsentralen frå 01.01.2018
 - tlf. 57 87 98 86

Alle held til på Helsehuset i Grodås sentrum

Dei med trong for behandling etter operative inngrep og akutte skader samt vurdering/behandling av born/ungdom vert prioritert.

Tilvising: Frå 01.01.2018 kan alle som har behov for behandling sjølve ta kontakt med fysioterapeut for vurdering/undersøking og eventuelt behandling.

Fysioterapeuten samarbeider tverr- og fleirfagleg samarbeid med andre instanser for å løyse oppgåvene.

Pris: Yrkesskade og barn 0-16 år har rett til gratis behandling.  Barn/ungdom opp til 18 år kan få ei enkelt-vurdering gratis.  Takstar for behandling vert regulert etter Trygdeetat og Storting sin takstplakat.

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Mary Anne Espe. Sist endra 11.04.2018
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Anne Raftevold
Hjortedalsetra
Anne Raftevold
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering