Offentleg ettersyn av budsjett, gebyrsatsar og nye forskrifter

Grodaas_sentrum.jpg - Klikk for stort bilete

I samband med handsaming av årsbudsjett og økonomiplan, er det no mange framlegg til gebyrsatsar og forskrifter som er ute til offentleg ettersyn 

Dokumenta som er ute til offentleg ettersyn er:

 • Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
 • Gebyrsatsar for tenester etter plan- og bygningslova, matrikkellova
 • Betalingssatsar i barnehagar, SFO og kulturskulen
 • Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester
 • Gebyr for meklarpakkar/eigedomsopplysningar - 2020
 • Gebyrsattsar vatn og avløp 2020
 • Avfall og slamgebyr
 • Lokal forskrift for godtgjering til folkevalde i Volda kommune
 • Forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskildt tilrettelagt for heildøgntenester
 • Nye forskrifter om gebyr - utviklingsavdelinga
 • Hamneregulativ og avfallsplan Vikeneset kai

Alle dokumenta finn du her!

Merknadar til alle dokumenta skal sendast til postmottak@volda.kommune.no eller per brev til Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda. 

Publisert av Joakim Rødven. Sist endra 28.11.2019
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post : post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Trond Mehlum
Utsyn mot Espe og Taraldset
Trond Mehlum
Kommunereforma Kommunereforma

Klikkbart bilete

Vallogo 2011 liten
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering