Ledige leiarstillingar i IKT-samarbeidet i Nordfjord

IKT Nordfjord er eit § 27-samarbeid mellom kommunane Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn og Vågsøy. Kommunane har lenge arbeidd saman om sine IKT-løysingar, men omorganiserer no samarbeidet og samlar dette under ein leiar og eitt styre.

Dagleg leiar for IKT Nordfjord er ei nyoppretta leiarstilling som får det administrative ansvaret for heile IKT-samarbeidet mellom medlemskommunane. 
Du finn fullstendig utlysing på Eid kommune si heimeside, og søknad på stillinga skal sendast dit.

Fagleiar for Nordfjordnett er leiar for driftssentereti samarbeidet, som ligg i Måløy. Fagleiar vil få dagleg leiar for IKT Nordfjord som nærast overordna.
Du finn fullstendig utlysing på Vågsøy kommune si heimeside, og søknad på stillinga skal sendast dit.

Søknadsfrist på begge stillingane er 25. november 2017.

Publisert av Solfrid Otterdal Lien. Sist endra 08.11.2017
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Ola Magne Strand
Bruasetra vinter
Ola Magne Strand
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering