Kunngjering

peikefinger - Klikk for stort bilete

Utval for utvikling vedtok i møte den 05.09.2018, sak 038/18: Med heimel i forskrift om nydyrking, fastsett av Landbruksdepartementet 2. mai 1997, får
Per Ståle Lillestøl løyve til å nydyrke 13,5 daa på eigedomen 192 bnr 3. Vedtaket skal kunngjerast jmf naturmangfaldslova §56 då delar av dyrkinga vil skje i naturtypen Horndalsli – Haraldflotmyra.

Fristen for å anke vedtaket til Hornindal kommune er 3 veker frå kunngjeringa. Klikk her for å lese sakspapir og sjå bilete.

Publisert av Ruth Berstad Lødemel. Sist endra 28.09.2018
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Bjørn Lødemel
Utsikt frå Svor
Bjørn Lødemel
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering