Korleis skal kommunevåpenet sjå ut?

Skjermbilde.jpeg - Klikk for stort bilete

 Send inn ditt forslag til nytt kommunevåpen!

I samband med samanslåinga av Hornindal og Volda til ein kommune, skal det lagast nytt kommunevåpen. Det blir valt gjennom ein open konkurranse der alle kan delta.

Forslag til kommunevåpen for den nye kommunen skal sendast eller leverast i konvolutt på A4-ark til;

  • Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda

eller

  • Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal

Konvolutten med forslaget skal merkast Kommunevåpen.

I tillegg til våpenforslag skal det i konvolutten vere ein lukka konvolutt med namnet på forslagsstillaren. Merk at namnet på forslagsstillaren skal stå berre i den lukka konvolutten. Denne blir opna etter at Komiteen for kommunenamn og heraldikk, som er jury i konkurransen, har kåra ein vinnar. 

Det vert pengepremie.

Forslag til nytt kommunevåpen må vere innkome til dei nemnde adressene seinast 1. september 2017.

Kommunevåpenet til den nye kommunen skal vere klart innan 15. oktober 2017.

Publisert av Joakim Rødven. Sist endra 30.06.2017
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Trond Mehlum
Gjerde i snø
Trond Mehlum
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering