Informasjon om vegadresser - info om 7 av vegane

Miljøgateopning - Klikk for stort bilete

Vi har sendt ut ein del tildelingsbrev til innbyggjarane i Hornindal kommune, men er dessverre ikkje kome i mål med utsendingane. Klagefristen vert sjølvsagt forlenga for dei som ikkje har motteke tildelingsbrev om ny adresse endå.

I samband med prosessen for kommunesamanslåing, skal vi no ha ein gjennomgong av alle vegnamna i dei to kommunane. Ved fyrste overblikk, er det 4 vegnamn som er nytta på ulike vegar i både Volda og Hornindal. Dessutan er det 6 vegnamn som har ganske lik ordlyd med berre få bokstavar i forskjell. Vi vil vente med utsending av tildelingsbrev for 7 av vegane.

Dei aktuelle vegane er:

  • Dalavegen
  • Grendadalsvegen
  • Grendavegen
  • Haugen
  • Hjellbakkevegen
  • Knutsdalsvegen
  • Nygardsvegen

Det er venta at vi kan få ei avklaring for dei fleste vegnamna før nyttår i 2017. Om vi må til med vedtak på nye vegnamn, vert dette antakeleg sak i Kommunestyret på nyåret 2018, med ein høyringsrunde i forkant.

 

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Rådmann. Sist endra 27.10.2017
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post : post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
15.12.2005 | Fotograf: Joar Helgheim
Kulturprisen 2005: Hornindal musikkorps
Joar Helgheim
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering