Husnummerskilt - utdeling til innbyggarane

Vi har no endeleg kome så langt at vi kan byrje utdeling av husnummerskilt til dei innbyggarane i Hornindal som ikkje tidlegare har hatt husnummer og vegadresse.

Frå TYSDAG 03.12.19 til og med TORSDAG 12.12.19 kan de hente husnummerskilta dykkar på Smia i OPNINGSTIDA kl. 09:00 – 15:00.

Om det er nokon som treng å avtale hentetidspunkt utanom opningstida eller har andre spørsmål, ta kontakt med Anita Brenna Muldsvor på e-post: anita.muldsvor@hornindal.kommune.no eller på tlf.: 57 87 98 26.

Grunnen til at Hornindal kommune har kjøpt inn husnummerskilt til alle innbyggarane, er at Kommunestyret tidlegare har vedteke at ein ynskjer like skilt . Husnummerskilta er tydelege og har refleksbakgrunn slik at dei er enklare å lese, også i mørket. Vi vil etter Matrikkellova krevje ein eigendel for husnummerskilta på kr. 110,-. Faktura vert sendt ut for seg.

Vi minner om at husnummerskiltet skal plasserast godt synleg for vegfarande, helst på venstre side ved port eller inngongsdør i god lesehøgde (1,5 – 1,9 meter). Alternativt kan ein nytte hushjørne, garasjevegg eller liknande.

Det er nokre få vegar der vi ikkje har tildelt adresse endå. Dette vil vi gjere dei næraste dagane, og de vil få tildelingsbrev med dykkar opplysningar om ny vegadresse. (Sjå døme på brev i vedlegg.)

Vi vil også opplyse om at det vil bli sett opp vegnamnskilt så fort værforholda tillet det.

Vedlegg (PDF, 795 kB)

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Sist endra 02.12.2019
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Trond Mehlum
Vestfor Kvitegga
Trond Mehlum
Kommunereforma Kommunereforma

Klikkbart bilete

Vallogo 2011 liten
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering