Høyring av namnesak - Lidafjellet i Hornindal og Stranda komunar

Horndalsrokken2, vinter - Klikk for stort bilete Vi vil med dette kunngjere at det er reist namnesak på namnet Lidafjellet som ligg på kommunegrensa mellom Hornindal og Stranda.

Det er reist namnesak både på plassering og skrivemåte.  Høyringsfrist: 10. august 2018

Les meir under:

Namnet står i dag på høgste toppen sør for Hornindalsrokken, men ein er usikker på om plasseringa heller skal vere fjellområdet lenger sør, mellom skoggrensa og Trollaksla.

Det vert hevda at toppen rett sør for Hornindalsrokken heiter Setrenibba.

Vi ynskjer å få skriftlege tilbakemeldingar frå publikum på kva namn som er mest rett, plassering av namnet og samstundes kva skrivemåte som er mest rett.

For meir utfyllande informasjon les:
Brevet frå Kartverket (PDF, 555 kB)

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Rådmann. Sist endra 11.07.2018
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Trond Mehlum
Sporlegging
Trond Mehlum
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering