Heliumballong

Eit samla kommunestyre kom med fylgjande uttale i møte 14. juni 2018:
"Den siste tida har det vore retta eit sterkt fokus på bruk av plast. Vi ser no alvorlege konsekvensar av plastbruken i naturen. Det har særleg vore fokus på plast i havet, men det er like skadeleg når plasten vert liggande i naturen på land. Alle har eit ansvar for å betre situasjonen.
Kommunestyret vil oppmode Hornindal kommune om å vere bevisste på bruk av plast. Ved innkjøp av varer må det vere eit sterkt fokus på denne problematikken. Der det er alternativ, bør ein bruke det mest miljøvenlege alternativet. Om naudsynt kan et vere aktuelt å samarbeide med andre kommunar slik at ein i fellesskap kan få leverandørane til å ha miljøvenlege alternativ.
Hornindal kommune ynskjer ikkje at det vert sal av heliumballongar i kommunen."

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Rådmann. Sist endra 25.06.2018
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Arne Nordnes
Solfest
Arne Nordnes
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering