Foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehagen frå 1. august 2018

a6 - Klikk for stort bilete

Frå 1. august er det ny inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehagen for familiar som samla har ei inntekt under 533 500 kroner. Ordninga med gratis kjernetid på 20 timar per veke gjeld for tre – fire- og fem åringar, og barn med utsett skulestart.

Føresette som har rett på 20 timars gratis kjernetid eller redusert foreldrebetaling i barnehage må søkje for kvart barnehageår, med dokumentasjon for inntekt. 

Les meir her

«Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om barnet har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timer uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis»

Makspris
Makspris for barnehageplass i 2018 er 2 910 kroner per månad og totalt 32 010 per år.Dersom maksprisen er høgre en 6 prosent av hushaldet si samla inntekt vil det utløyse rett til reduksjon i foreldrebetaling.For 2018 gjeld ordninga der samla inntekt for hushaldet er under 533 500 kroner

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 03.09.2018
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Trond Mehlum
Skianlegget
Trond Mehlum
Kommunereforma Kommunereforma

Klikkbart bilete

Vallogo 2011 liten
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering