Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022

Møte - Klikk for stort bilete

I medhald av kommunelova §§ 44 og 45 ligg formannskapet sitt framlegg til budsjett og skattlegging for 2019, og økonomiplan for 2019 – 2022, ute til ettersyn i servicekontoret på Smia til 10.12.2018 kl. 13:00.

Hornindal kommunestyre skal i samband med budsjetthandsaminga for 2019 ta stilling til satsar for kommunale gebyr m.v. gjeldande frå 01.01.2019.

For meir informasjon sjå vedlagde dokument, eller ta kontakt med kommunen.

Etter § 37 i Forvaltningslova har dei som endringane vedkjem høve til å uttale seg.

Evt. skriftlege merknader må vere komne inn til kommunen seinast 10.12.2018 kl. 13:00.

-Ordføraren-

Sakspapir: Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022

Budsjettdokument for 2019 og økonomiplan 2019 – 2022

 

Publisert av Ruth Berstad Lødemel. Sist endra 07.12.2018
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Andreas Solvik
Otterdal
Andreas Solvik
Kommunereforma Kommunereforma

Klikkbart bilete

Vallogo 2011 liten
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering