PSYKOSOSIALT BEREDSKAPSTEAM

Det psykososiale beredskapsteamet si hensikt og arbeidsoppgåve : Beredskapsteamet er tenkt å utgjere ein ressurs som i nødvendig omfang og utan forvarsel skal kunne ta vare på enkeltpersonar / familiar eller andre nærpersonar som måtte bli involvert i ei hending av dramatisk eller uventa karakter. Ved ulukke eller i situasjonar der det vert vurdert at det er ynskjeleg med bistand frå psykososialt beredskapsteam, skal primært leiar kontaktast. Evt. andre i teamet kan kontaktast ut frå kva som er relevant i høve fag, omfang og geografi, då ingen i teamet er pålagt særskilt døgnberedskap og det derfor kan vere vanskeleg å få tak i enkelte personar. Det psykososiale beredskapsteamet må sjåast heilt uavhengig av kriseleiinga som er elles i kommunen, då dei to gruppene har heilt ulike oppgåver.

Det psykososiale beredskapsteamet
TittelNamnAdresseTelefon
Leiar av beredskapsteamet, Kommunelege IIBent IngebrigtsenSmalebakken 22, VoldaMob.: 97666520
HelsesøsterMary EspeUtsikten 5, HornindalMob.: 90991420
SokneprestHornindal
Evt. vakthav. prestIndre NordfjordMob.: 95481798
Sjukepleiar
BarnevernsjefMonica OsvoldStrynMob.: 90095171
Ansvarleg Elsa Aslaug Ommedal. Sist endra 09.03.2016