Publisert 25.05.2018

Hornindal kommune har lyst ut følgande konkurransar på Doffin i samband med bygging av nytt skulebygg.

 

Hornindal skule rivingsentreprise

Publisert av: Hornindal Kommune

Kunngjøringstype: Kunngjøring av konkurranse

Doffin referanse: 2018-993960

Tilbudsfrist: 2018-06-04

Kunngjøringsdato: 2018-05-16

Kommune: Hornindal


Hornindal barneskule Nybygg

Publisert av: Hornindal Kommune

Kunngjøringstype: Kunngjøring av konkurranse

Doffin referanse: 2018-397141

Tilbudsfrist: 2018-06-22

Kunngjøringsdato: 2018-05-16

 

Første Førre | Neste Siste