Publisert 04.02.2005
Kommunehuset Smia

Hornindal kommune ligg i det nordaustre hjørnet av Sogn og Fjordane fylke og grensar til Møre og Romsdal fylke med kommunane Stranda, Ørsta og Volda som naboar i nord og aust. Med Kvivsvegen tek det ein halv time å køyre fergefritt til Volda. I eige fylke grensar kommunen til Eid i vest og til Stryn i sør.

Publisert 04.12.2014

I 2004 laga fylkesgeologen ei oversikt over mulege steinartar som var representative for kommunane i Sogn og Fjordane i høve oppretting av ein geologisk park ved Jostedalsbreen nasjonalparksenter.
For Hornindal er svart porfyrgranitt frå Kjøs vedtatt som kommunestein. 

Første Førre | Neste Siste