Freda rovdyr - og eventuelle tap av sau grunna freda rovdyr

Røyrhusnibba - Klikk for stort bilete

Dersom de ser eller finn spor etter freda rovdyr, oppmodar vi om at de melder frå til Statens naturoppsyn (SNO) eller legg observasjonane inn i Skandobs så snart som mogleg.

Rovviltkontakt i Nordfjord er Sverre Sæten 404 48 216. Statens Naturoppsyn (SNO) ved Rune Holen 975 95 102

Ved mistanke om tap av sau grunna freda rovdyr:

Dersom de ser eller finn spor etter freda rovdyr, oppmodar vi om at de melder frå til Statens naturoppsyn (SNO) eller legg observasjonane inn i Skandobs så snart som mogleg. Dette er viktig for å legge grunnlag for ei best mogeleg forvaltning av freda rovvilt. Dersom det er mistanke om tap av dyr grunna freda rovvilt er det viktig med dokumentasjon, både for å få sett i verk tiltak og for å kunna sikre erstatning ved tap. Ved funn av kadaver der freda rovvilt kan vere skadegjerar, er det eit krav om at SNO blir varsla dersom ein skal krevje erstatning.

Hugseliste ved funn av kadaver:

  • La kadaveret liggja mest mogeleg urørt
  • Ta bilde av kadaveret
  • Dekk til kadaveret med plast, stein, busker eller liknande slik at åtseletarar ikkje kjem til
  • Merk funnstaden så den er lett å finna att, bruk eventuelt GPS
  • Meld i frå til SNO så snart som mogleg
  • I sekken: Mobil, fotoapparat, søppelsekk til tildekking av kadaver, kniv og lange eingongshanskar

 

Rovviltkontaktane i Nordfjord er Sverre Sæten mobil 404 48 216
Statens Naturoppsyn (SNO) ved Rune Holen mobil 975 95 102

Publisert av Ruth Berstad Lødemel. Sist endra 01.07.2019