Skog- lyng- og grasbrannfare

Logo brannfare.jpg - Klikk for stort bilete I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbod mot bålbrenning o.a. bruk av åpen eld i skog og mark, men etter nedbør i fleire dagar er det ikkje lenger totalforbod mot å gjere opp eld i område der det absolutt ikkje kan føre til brann. 

Etter at det i ein lenger periode har vore svært tørt - med fare for gras-, lyng- og skogbrann, har nedbør i form av snø og regn siste dagane redusert den generelle brannfaren. Forbodet mot alle former for bruk av open eld, som vart innført i midten av april månad, vert difor oppheva. Har du planar om å gjere opp eld må du likevel hugse på følgjande:

 • Det er forbod mot brenning av avfall (bygningsavfall, landbruksplast o.a. plast, isopor m.m.). Dette skal leverast til godkjent mottak.
 • Skal du brenne større bål - som hogstavfall, reint trevirke eller anna (som ikkje er avfall) skal dette meldast til kommunen - før brenninga tek til (Kommunen melder dette vidare til 110).
 • All bålbrenning skjer på eige ansvar, og må føregå i sikker avstand frå bygningar, vegetasjon m.m.
 • Hald oppsyn med bålet, og sørg for god sløkkjing.
 • Bålplassen er ingen leikeplass for born
 • Eingongsgrill skal berre plasserast på ubrennbart materiale, og sløkkjast godt etter bruk. Godt sløkt og avkjølt eingongsgrill skal leggjast i dertil eigna avfallscontainer eller takast med heim.

God sommar!

 

Brannsjefen

Publisert av Ståle Hatlelid. Sist endra 26.07.2019
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post : post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Trond Mehlum
Dønefossen desember
Trond Mehlum
Kommunereforma Kommunereforma

Klikkbart bilete

Vallogo 2011 liten
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering