Søk om produksjonstilskot innan 15. mars

Ku - Klikk for stort bilete Søknadsfristen for del 1 av søknaden er 15. mars. Du kan søkje om tilskot til dyra du disponererte på teljedatoen 1. mars 

Søknadsfristane vert praktisert fleksibelt i 2019, det er difor mogleg å levere søknaden opptil 14 dagar etter fristen, det vil sei til og med 29. mars. Fram til fristen kan ein også gå inn og rette/endre i ein allereie innsendt søknad. Så det er ingen grunn til å vente til siste frist, problem med data og nettverk kan fort medføre at ein ikkje får levert søknaden i tide.

Søknaden skal helst leverast elektronisk på Altinn, det er raskt, sikkert og reduserer risikoen for feil. I den elektroniske søknaden finn du også søknadsopplysningane dine frå siste søknad. Det er også mogleg å levere papirsøknad. Du finn meir informasjon om produksjonstilskot på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Dette kan du søkje om i del 1 av søknaden:

  • Husdyrtilskot (unntatt bikuber)
  • Tilskot til økologisk husdyrproduksjon
  • Driftstilskot til mjølkeproduksjon
  • Driftstilskot til spesialisert kjøttfeproduksjon

Du må også registrere dyr som gir grunnlag for tilskot til avløysing ved ferie og fritid, og tilskot til grovfôrareal. Desse to tilskota søkjer du om i del 2 av søknaden, men du må å ha registrert i dei dyra du disponerer per 1. mars for at desse skal takast med i tilskotsgrunnlaget for dei to ordningane Om du har spørsmål  i samband med søknaden, kan du ta kontakt med landbruksforvaltninga i kommunen.

Lukke til!

Søknadskjema

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Rådmann. Sist endra 09.04.2019
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Solfrid Otterdal Lien
Vinter Småskora
Solfrid Otterdal Lien
Kommunereforma Kommunereforma

Klikkbart bilete

Vallogo 2011 liten
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering