Stor skogbrannfare - totalforbod mot alle former for bålbrenning

Logo brannfare.jpg - Klikk for stort bilete Etter langvarig tørke er det no stor skogbrannfare i heile Hornindal kommune, og det vert frå dags dato innført totalforbod mot å gjere opp eld utandørs. Forbodet gjeld inntil brannvesenet opphevar det.

Det er generelt forbod mot bålbrenning o.a. bruk av åpen eld i skog og mark i tidsrommet 15. april til 15. september, og utover dette gjeld prinsippet om å vise varsemd med alle former for bålbrenning. 

Etter langvarig tørke er det no svært stor skogbrannfare, og forbodet mot bruk av åpen eld utandørs gjeld - uavhengig av om dette er i skog og mark, på berre flekkar i fjellet, ved strandkanten eller andre stadar. Forbodet omfattar også bruk av eingongsgrill.

Forbodet er heimla i brann- og eksplosjonsvernlova § 37, og forskrift om brannforebygging § 3. (Forbodet er vedteke som forskrift utan førehandsvarsling og kunngjering etter forvaltningslova § 37 andre ledd, og § 38 første ledd bokstav c.)

Brannsjefen

Publisert av Ståle Hatlelid. Sist endra 01.07.2019
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Anne Raftevold
Frå løypa rundt Grendadalen
Anne Raftevold
Kommunereforma Kommunereforma

Klikkbart bilete

Vallogo 2011 liten
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering