Høyring - forslag til endra vegnamn i Hornindal kommune

Vinkjellaren mot Hornindal - Klikk for stort bilete

Som følgje av kommunereforma må Volda og Hornindal kommunar rydde opp i vegnamn som i dag er like eller nesten like i dei to kommunane.

Utval for Utvikling handsama sak 014/18 onsdag 18.04.2018, om å legge forslag til nye vegnamn ut på høyring
(https://hornindal.kommune.no/innsyn_pluss/wfdocument.ashx?journalpostid=2018001342&dokid=1339270&versjon=3&variant=A& )

Link til adressenamn - matrise (XLS, 39 kB)

Fellesnemnda handsama i sak 20/18 torsdag 19.04.2018 kriteria for kva kommune som skal behalde dei aktuelle vegnamna. (https://nyevolda.no/wp-content/uploads/2018/04/p-felles-20180419.pdf )

Kommuneadministrasjonen ynskjer skriftlege tilbakemeldingar pr. brev eller epost om de har kommentarar eller alternative forslag til nye vegnamn. (anita.muldsvor@hornindal.kommune.no )

 

Her er forslaga til nye vegnamn:

a. I dag: Dalavegen                       Forslag: Hornindalsvegen

b. I dag: Grendadalsvegen             Forslag: Holebakkane

c. I dag: Haugen + Beitevegen       Forslag: Hogageilane

d. I dag: Lidavegen                       Forslag: Åresvora

e. I dag: Lønnsvegen                     Forslag: Furdansvegen

f. I dag: Nygardsvegen                  Forslag: Knutsdalsvegen

g. I dag: Ospelida                         Forslag: Hogden

h. I dag: Raudemelvegen              Forslag: Raudemel

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Anita Muldsvor. Sist endra 23.05.2018
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Trond Mehlum
Sporlegging
Trond Mehlum
Kommunereforma Kommunereforma

Klikkbart bilete

Vallogo 2011 liten
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering