Kommunale retningsliner for tildeling av skjenkeløyve

I kommunestyremøte 15.september vart nye retningsliner for tildeling av skjenkeløyve vedteke.
For dei som søkjer om løyve er det viktig å kjenne reglane, og særleg fristane for søknad som ligg i Kap. 5.

Saksutgreiinga og dei nye retningslinene finn de ved å klikke på lenkene nedunder.
Dette oppslaget vil bli liggande under "Servicekontor" - "Kommunale retningsliner".
Publisert av Trond Erlend Mehlum. Sist endra 28.09.2009