Publisert 05.10.2005
I kommunestyremøte 15.september vart nye retningsliner for tildeling av skjenkeløyve vedteke. For dei som søkjer om løyve er det viktig å kjenne reglane, og særleg fristane for søknad som ligg i Kap. 5. Saksutgreiinga og dei nye retningslinene finn de ved å klikke på lenkene nedunder.