Publisert 27.11.2017
Harevadet hyttegrend og Hornindal skisenter

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12 har Hornindal kommunestyre samrøystes eigengodkjend: 

  • Reguleringsendring/ reguleringsplan for Hornindal skisenter og Harevadet hyttegrend m.m. - eigengodkjend i møte 30.10.2014, KS-056/14.
  • Reguleringsplan for næringsområde/ massetak søraust for Kjøs bru - eigengodkjend i møte 10.12.2015, KS-112/15.
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering