Publisert 03.12.2018
Utkast til reguleringsplan - B4.png

I møte 15.11.2018 eigengodkjende Hornindal kommunestyre i KS-045/18 mindre reguleringsendring for hytteområde B4 nordaust for Storesetra.

Første Førre | Neste Siste