Publisert 27.05.2019

Detaljreguleringsplan for Hornindal skisenter og Harevadet hyttegrend m.m. vart første gong godkjent i 2007, og sist revidert i 2014. Endringa denne gongen knyter seg først og fremst til ny plass for søppelcontainerane i hyttefeltet, og omregulering av tidlegare renovasjonsområde og parkeringsareal – til tomtegrunn. Avgrensing av planområdet er som i opphavleg plan - med unnatak av nedfartar, samt ei utviding vestover for lokalisering av det nye renovasjonsområdet.

 

Første Førre | Neste Siste