Psykiatritenesta 2018

Etter vedtak i Hornindal kommunestyre desember 2015 er psykiatrisk tilbod som eiga teneste lagt ned grunna økonomiske tilhøve.

Brukarar som treng hjelp i høve psykiske vanskar ber ein om tar kontakt med Hornindal legekontor på tlf. 57 87 98 70 (sentralbord) i tida 09.00 - 15.00 måndag til fredag.

Er det problem som ikkje kan vente, må ein ta kontakt med legevakta på tlf. 116117 utanom legekontoret si kontortid.

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Sist endra 16.01.2018