Dagtilbod ved Hornindal Omsorgssenter

Kommunen gjev pr. dato  tilbod om dagopphald ved Hornindal Omsorgssenter 3 dagar pr veke. (tysdag,onsdag og torsdag)

Frivillige sjåførarar køyrer kommunen sin bil, som er tilrettelagt for rørslehemma brukarar, til og frå dagtilbodet. Denne ordninga er organisert gjennom den kommunale frivilligsentralen.

 Søknad om dagopphald vert vurdert av inntaksnemnda i kommunen.

Publisert av Ragnhild Aarflot Kalland. Ansvarleg R├ądmannen. Sist endra 16.08.2016