Helse, sosial og omsorg

Kommunen sine helse- og velferdstenester  finn du på Hornindal Helsehus og Hornindal Omsorgsenter. Sosialtenesta er del av NAV-kontoret som er lokalisert i kommunehuset Smia. 

På Hornindal Omsorgsenter får du svar på  spørsmål knytt til  helse- og velferdstenestene. Om ønskeleg vert det formidla kontakt med dei ulike tenesteområda.
Søknadskjema for omsorgstenester finn du nedanfor.

På NAV-kontoret kan du få slik hjelp:
Økonomisk sosialhjelp (PDF, 192 kB)

Kvalifiseringsprogram (PDF, 192 kB)

Økonomisk rådgjeving (PDF, 194 kB)

Råd og rettleiing (PDF, 185 kB)

Midlertidig butilbod – døgnovernatting (PDF, 166 kB)

Rusproblem (PDF, 188 kB)

 

Publisert av Ragnhild Aarflot Kalland. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 17.08.2016