Handlingsplan for kommunen sin rusmiddelpolitikk

Handlingsplanen for Hornindal kommune sin rusmiddelpolitikk er no rullert og vedteken i kommunestyret; sak 072/08.

Her finn ein bakgrunn for planen og målsetjingane for rusmiddelpolitikken i Hornindal.

For dei som søkjer løyve til skjenking er det viktig å studere forskriftene som ligg til grunn for kommunen si behandling av denne type saker.

Lenker til Handlingsplanen og saka finn du nedanfor.

Publisert av Trond Erlend Mehlum. Ansvarleg R├ądmannen. Sist endra 04.11.2011