Høyring og offentleg utlegg av planprogram for ny Helse- og omsorgsplan

Pleie - Klikk for stort bilete I samsvar med plan- og bygningslova § 11-13, jfr § 4-1, vert utkast til planprogram datert 20.08.13 - for helse- og omsorgsplan for Hornindal kommune sendt ut på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn.
Fristen for å gje uttale vert sett til 14. oktober 2013.

1. I samsvar med plan- og bygningslova § 11-13, jfr § 4-1, vert utkast til planprogram datert 20.08.13 - for helse- og omsorgsplan for Hornindal kommune sendt ut på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn.
2. Høyringa skal skje samstundes med annonsering om oppstart av arbeidet med kommunedelplan på nemnde tema.
3. Fristen for å gje uttale vert sett til 14. oktober 2013.

Høyringsinstansane vert utfordra til å gi synspunkt på:
1. Val av plantema
2. Problemstillingar som er viktige innan dei føreslegne plantema
3. Medverknad i planarbeidet
4. Anna som vert vurdert som viktige innspel i planarbeidet

Nærare informasjon får de ved å kontakte Hornindal kommune.
De finn framlegg til planprogrammet og andre vedlegg nedanfor.

D
e kan sende høyringsfråsegna til Hornindal kommune,
postboks 24, 6761 Hornindal.

Publisert av Trond Erlend Mehlum. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 12.09.2013