Innvandring

Anne-Mette Høistad er tilsett som flyktningkonsulent i 80 % stilling fom 01.09.2016. 

Ho hadde ansvaret med å førebu mottak av dei 3 fyrste flyktningane til kommunen. 
No er det kome ytterlegare 3 flyktningar til.   Alle desse er menn. 

Kommunestyret har gjort vedtak om å ta imot 10 flyktningar i år og 17 neste år.


Justis- og beredskapsdepartementet si side om invandrings- og flyktningpolitikk.

Publisert av Trond Erlend Mehlum. Ansvarleg R├ądmannen. Sist endra 25.09.2017