Naturskade

Statens naturskadefond dekker skadar det ikkje er mulig å forsikre med ei privat forsikringsordning.
Skadar som direkte skuldast naturulukker gir rett til erstatning.

Dette kan td vere:
Storm
Flom
Skred

Har du vore utsett for naturskade er det lensmannen i Stryn og Hornindal som skal kontaktast. Telefon: 02800,  Besøksadresse: Rognehaugen 11 , 6781 Stryn

Publisert av Trond Erlend Mehlum. Sist endra 06.11.2012