Velkomen til ny einingsleiar omsorg

Fotograf: Trond Erlend Mehlum
Ragnhild Aarflot Kalland fotograf Trond Erlend Mehlum

Ragnhild Aarflot Kalland tok til i stillinga 16.april som ny einingsleiar omsorg.

Ho tykkjer det er spennande med leiarjobb innan pleie og omsorg.

Ragnhild kjem frå Volda og har siste tida arbeid med prosjekt innan "Bulyst" i Volda kommune. Mange vil nok kjenne ho att som Senterparti-ordførar i Volda i dei to siste kommunestyre-periodane.

Som fagleg bakgrunn for leiarjobben har ho utdanning og praksis som hjelpepleiar og helseleiarutdanning. Ho går på dei krevjande utfordringane med "Samhandlingsreforma" og bemanningssituasjonen innan helsesektoren med stor glød.

Måla ho har sett seg er å levere gode tenester til innbyggarane i Hornindal i godt samarbeid med tilsette og brukarar av omsorgstenestene.

Publisert av Trond Erlend Mehlum. Ansvarleg R├ądmannen. Sist endra 03.05.2012