Velkomen til ny einingsleiar omsorg

Fotograf: Trond Erlend Mehlum
Ragnhild Aarflot Kalland fotograf Trond Erlend Mehlum

Ragnhild Aarflot Kalland tok til i stillinga 16.april som ny einingsleiar omsorg.

Ho tykkjer det er spennande med leiarjobb innan pleie og omsorg.

Ragnhild kjem frå Volda og har siste tida arbeid med prosjekt innan "Bulyst" i Volda kommune. Mange vil nok kjenne ho att som Senterparti-ordførar i Volda i dei to siste kommunestyre-periodane.

Som fagleg bakgrunn for leiarjobben har ho utdanning og praksis som hjelpepleiar og helseleiarutdanning. Ho går på dei krevjande utfordringane med "Samhandlingsreforma" og bemanningssituasjonen innan helsesektoren med stor glød.

Måla ho har sett seg er å levere gode tenester til innbyggarane i Hornindal i godt samarbeid med tilsette og brukarar av omsorgstenestene.

Publisert av Trond Erlend Mehlum. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 03.05.2012
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Bruasetra snø
Bruasetra snø
Kommunereforma Kommunereforma

Klikkbart bilete

Vallogo 2011 liten
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering