Kontrollutval nytt.JPG

Møte i  kontrollutvalet i Hornindal  torsdag 10.november 2016 kl 11 i Kommunestyresalen på Smia.  Rådmannen vert kalla inn i sak 27 - 29

Her finn du referat frå sist møte 7. sept. 2016:

http://www.sekom.no/kontrollutvala/hornindal/moteprotokollar/

Her finn du innkalling til møta:

http://www.sekom.no/kontrollutvala/hornindal/innkallingar/

Første Førre | Neste Siste