Møte

Møtetidspunkt: Onsdag 19. september kl 11.00
Møtestad: Førde rådhus, møterom Anga i 4. etasje

Lunsj ca kl 12.00.

Innkalling og sakliste

Her finn de møtebok frå styremøte den 19.09.18

Kontrollutval nytt.JPG

Møte i Hornindal kontrollutval - Kommunestyresalen kl 11
Innkallingar:
Faste medlemar i utvalet
Rådmannen i sak 13 -16
                                Revisor i sak 14

Her finn du innkallingane:
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_sekom/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=386&

Første Førre | Neste Siste